Prest Yngvar Nilsen under gudstjenesten på Lye forsamlingshus 5. februar 2023

 

– Hvis troen var avhengig av et spesielt gen, da hadde ingen av oss kommet til tro.

En lignelse er annerledes enn andre fortellinger. Den betyr noe mer enn det vi først hører, sa prest Yngvar Nilsen i prekenen under gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 5. februar- selve Såmannssøndagen.

Gjennom hele kirkens historie har interesserte bibellesere forsøkt å finne koden, og hva som er den egentlige betydningen i de lignelsene som Jesus fortalte.
Lignelsen om såmannen er en slik fortelling, slik den er fortalt i Lukas evangelium, kapittel 8. (Se bibelteksten nedenfor).
Vi hørte fra teksten at det kun var disiplene som fikk tolkningen. Alle andre kunne høre det som ble sagt, men det forble gåtefullt. De kunne se, men ikkje skjønne fullt ut det som ble sagt.

Men hvorfor brukte Jesus sånne gåtefulle fortellinger, og hva er hensikten med liknelser?

Søndagens prekentekst kan ha ulike perspektiver, sa Nilsen:
1. Vi kan ha fokus på selve «trosfrøet» – det som skal få spire og vokse.
2. En annen vinkling kan være å se nærmere på de fire ulike jordsmonn. Da blir spørsmålet: Hvordan er det mennesker tar imot «trosfrøet»? Hva er det som hindrer tro og vekst?
3. Et tredje perspektiv er innhøstingen. Hvordan går det til slutt? Hva ble resultatet?
4. Det fjerde perspektivet handler om såmannen.

Spirekraften ufattelig stor
– Gud er uhørt raus med sitt såkorn. Det betyr ikkje at såkornet er billig.
Men at spirekraften er ufattelig stor. Kombinasjonen av en raus såmann og et spirekraftig såkorn er som dynamitt, sa presten i talen.
– Dette er gode nyheter for alle som har interesse av å dele det beste budskapet vi har fått. En prest kan holde hundre fine prekener om kristentroen, og en teologiprofessor kan skrive ti grundige fagbøker om den samme tro, men likevel forstår de ikke dypest sett hvordan det skjer.
Hvordan skjedde det egentlig at troen kom inn i mennesket?
Dette er et mysterium – en gåte.
Det handler om dette vidunderlige såkornet, sa han, og fortsatte:
– Vi kan legge til rette for gode livsvilkår.
Vi vi kan dele evangeliet raust i alle slags kanaler, medier og fora. Vi kan fortelle barna om det største vi kjenner til. Men det er Gud alene som gir vekst.

Troen kommer av forkynnelsen
Iblant møter en folk som sier at de misunner troende:
«Hadde jeg bare kunnet få det til, hadde jeg bare hatt denne evnen, dette «trosgenet», da ville jeg også ha kalt meg en kristen.»
Personlig tenker jeg annerledes. Jeg tror nemlig ikke at kristentroen har noe med prestasjon, evner eller gener å gjøre.
Hvis troen på Gud var avhengig av et spesielt «gen», da var det mange av oss som aldri hadde kommet til tro.
Det er Guds Ord som skaper og gir liv.
Vi hadde simpelthen vært diskvalifisert, men sånn er det heldigvis ikke.
Paulus sier det like enkelt i Romerbrevet, det 10. kapittel:
«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord».
Benytt mulighetene slik at såkornet får dype røtter og daglig vekst i ditt hjerte.
La ikke ugresset få kverke troen, håpet og kjærligheten.

 

Lignelsen om såmannen: Lukas 8. 4-15:​ 4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:
5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» 9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. 11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.