Er du vår nye medhjelpar i Varden ungdomsarbeid på Lye forsamlingshus? Else Iren Skretting er tilsett som ungdomsarbeidar. Medhjelparen som vi no leitar etter blir lønna på timebasis i inntil 10% stilling, og skal hjelpa ungdomsarbeidaren med praktiske og administrative oppgåver.

Likar du administrative oppgåver, og er du ansvarsbevisst og strukturert? Likar du å vera med i kristent ungdomsarbeid? Send ein søknad til annabergitte.skarland@timekyrkja.no innan 20. mars der du fortel om deg sjølv og kvifor du søker på stillinga.

Den som blir tilsett må legga fram tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest). Han/ho må dela Den norske kyrkja si tru og vedkjenning og vera medlem i Den norske kyrkja.

Oppstart 15. august.

Ta gjerne kontakt med Anna Bergitte Skårland på tlf. 990 26 276 om du har spørsmål.