Palmesøndag 2023. Gudstjenestedeltakere ble møtt av en flaggborg.

Palmesøndag 2023. Gudstjenestedeltakere ble møtt av en flaggborg.

 

Gudstjenesten Palmesøndag var spesiell. Lye barnegospel deltok med visualisering av hele påskeuken med inntoget i Jerusalem palmesøndag, Jesu og disiplenes minnemåltid m/ fotvasking skjærtorsdag, Jesu liding på korset langfredag og den fantastiske oppstandelsen 1. påskedag som det store høydepunktet.

Her er bilder fra gudstjenesten som illustrerer påskebudskapet:

Disiplene. Barna i Lye barnegospel som spilte disipler under gudstjenesten.

Disiplene. Barna i Lye barnegospel som spilte disipler under gudstjenesten.

Påskesanger. Forsanger til sangene.

Påskesanger. Lye barnegospel var også med som forsangere til sangene.

Fotvasking. Jesus tok en tjeners rolle og vasket disiplenes føtter skjærtorsdag.

Fotvasking. Jesus tok en tjeners rolle og vasket disiplenes føtter skjærtorsdag.

Nattverd. Jesu hadde minnemåltid skjærtorsdag sammen med disiplene og innstiftet nattverden.

Nattverd. Jesu hadde minnemåltid skjærtorsdag sammen med disiplene og innstiftet nattverden.

Getsemane. Disiplene sovnet.

Getsemane. Disiplene sovnet.

Langfredag. Jesus henger på korset sammen med to røvere.

Langfredag. Jesus henger på korset sammen med to røvere.

Ved graven.

Ved graven.

Påskemorgen. Jesu oppstandelse. Graven er tom!

Påskemorgen. Jesu oppstandelse. Graven er tom!