Velkommen til misjonskafè lørdag 21. oktober kl. 16.00 på Lye forsamlingshus!

Barnegospel og TT-koret syng. Det blir vist bilder frå Kenya 2023 ved Stein Eirik Heskestad. Arne Heggheim fortel frå Kamerun.

KAFÈ , salgsbod og lynlotteri!
God tid til mat og prat!
Velkommen til små og store, unge og gamle!

All inntekt går til NMS- det norske misjonsselskap
arr. Lye misjonsforening