Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja på Lye forsamlingshus 08.10.2023 kl 11.
Tema: Alt har si tid, det er ei tid for alt som hender under himmelen. Forkynnaren 3:1-15.
Eirik Pettersen taler til oss.
Det blir film på sundagsskulen.
Mulighet for forbønn etter gudstenesta.
Kaffi og drøs. 
 
Velkommen til fellesskapet!