Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja sundag 22. oktober kl 11.

Me får besøk av Jan Helge Aarseth frå Misjonssambandet, som skal tale over temaet «Kvar bok i skrifta er innanda av Gud» frå 2. Tim 3:16.

Det blir sundagsskule for barna og mulighet for forbønn mot slutten av gudstenesta.

Kaffi og drøs etterpå.

Kjem du?