Kurt Hjemdal til Bibelhelg på Lye!

Av Terje Slettebø

Lørdag 4 nov. og søndag 5. nov. blir Kurt Hjemdal talar på Bibelhelg på Lye forsamlingshus.
Kurt Hjemdal er opprinneleg dansk, men har budd i Norge sidan 1975. Han har vore lærer på bibelskulen i 
Staffeldsgate, rektor på bibelskulen i Grimstad (begge Normisjon), forlagssjef i Luther forlag og sokneprest 
i Ski. Etter at han vart pensjonist har han blitt brukt mykje som forkynner rundt om i landet. Kurt Hjemdal 
har også vore turpredikant/reiseleder for Pluss reiser og pastor i Norkirken Grimstad.


Under Bibelhelga på Lye vil Kurt Hjemdal undervise ut frå Johannes openberring i Bibelen og ha desse
tema:

Lørdag 4. nov. kl. 16.00: Rede til å møte Jesus
Kaffi og enkel servering mellom Bibeltimane!
                          kl. 17.15: Den store trengsel

Søndag 5. nov. kl. 11.00: Gudsteneste INN-kyrkja:
                                            Tema: Når alt blir nytt.

Samlingane på Lye forsamlingshus er opne for alle.

Arrangør er INN-kyrkja