Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja sundag 19. november kl 11 på Lye forsamlingshus.

Margit Hunemo talar til oss. Tema er henta frå Hebrearane 4,1-16: «Guds folk har ei kvile i vente.»

Det vert sundagsskule under talen og lovsang.

Mulighet for forbønn rett etter gudstenesta.

Kaffi og drøs etterpå.

Velkommen, håper å sjå deg der!!