Godt nyttår alle!!

Me starter 2024 med forkynning frå Job 12:1-16 «hos Gud er visdom og styrke». Terje Slettebø taler.

Det blir lovsang, nattverd og sundagsskule.

Velkommen til gudsteneste! Sundag 14.1.24 kl 11:00🌟

Mulighet for forbønn etter gudstenesta, kaffi og drøs!