Språkkafé har vært vellykkede samlinger med god drøs og godt oppmøte. Så nå blir det fast hver mandag, i første omgang frem til påske. Spre videre til de som kan ha glede av å møte andre for å øve på å snakke norsk.

Velkommen til språkkafé på Lye forsamlingshus, hver mandag kl. 18.30-20.00. Det blir kaffe/te og litt å spise.

Barn er også velkomne. For dem blir det lek og spill.

Har du spørsmål? Kontakt Øystein Dahlstrøm på tlf. 47500902.