Velkommen til gudsteneste kl 1100! 

På sundag er du invitert til gudsteneste på Lye forsamlingshus.

Arne Kristian Helgøy taler over temaet Lovnaden om den Heilage Ande, frå Apg 1:1-5.

Det vert sundagsskule, lovsang, nattverd og forbønn.

Kaffi og drøs etter gudstenesta.

Du er hjarteleg velkommen!

 

Bønn kl 1030