7. april kl. 18.00 på Lye forsamlingshus

Velkommen til temakveld: Med Gud i medgang og motgang.

Morten Samuelsen og Solveig Bartun Rob tar oss med på ein reise gjennom erfaringer og sang.

Gjennom ord og sang belyses tema som sorg, motgang, psykisk sykdom tro og tvil. Mye av dette er vanskelige deler av livet det gjerne snakkes lite om, men som er viktig å reflektere over, også i kristne sammenhenger. Vi ønsker også å formidle håp og tro.

Solveig har jobbet i NLM i over 20 år som barne- og ungdomsarbeider. Hun jobber nå i Helse Bergen som erfaringskonsulent, og har etter flere perioder med depresjon, angst og innleggelser på psykiatriske institusjoner begynt å bruke disse erfaringene til å hjelpe andre og gi håp. Holder foredrag innfor helse, på skoler og institusjoner, og på fritiden også i kirker og bedehus.

Morten synger om sin tro og har masse konserter. Har også deltatt i Norske talenter der han kom helt til semifinalen. Har de siste årene levd av sangen på heltid. Jobber også for Norea Mediemisjon.

«Sammen har vi temakonserter der tema: «Med Gud i medgang og motgang» blir belyst gjennom ord, personlige historier og erfaringer, sang og musikk. Vi tror at ordet og de levde erfaringene er nyttige for andre, og at sammen med sang og musikk blir dette enda mer virkningsfullt og sterkt for den som sitter og lytter.»

Morten vil synge både «gode gamle» og nye sanger om tema. Solveig forteller sine erfaringer med psykisk helse og om tro og tvil gjennom medgang og motgang.

«Vi har så langt hatt over 35 temakonserter Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør i kirker, bedehus, forsamlingshus og annet. Konsertene har vært godt besøkt og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger at dette har vært til hjelp og nytte for mennesker, både troende og ikke troende.«

Gratis Inngang. Kollekt.

Enkel servering.

Arr. Inn-kyrkja og Time sokneråd (DNK)