Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja på Lye forsamlingshus 24. mars kl 11.

Gudstjeneste (innkyrkja.no)

Kjetil Muren vert med og talar over temaet «Ekte kjærleik til Jesus» Matt 26,6-13. 

Sundagsskule med Anne Birgitte Auestad frå ImF-Rogaland, frå ca kl 11.30.

Det vert lovsang, åpen mikrofon og mulighet for forbønn i etterkant av gudstenesta.

Kaffi og drøs etterpå.

Bønnemøte på loftet en halv time før samlingen.

Varmt velkommen!