Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja på Lye forsamlingshus 7. april kl 11.

Gudstjeneste (innkyrkja.no)

Inge Morten Paulsen frå Normisjon vert med og talar over temaet «Nåden aleine» Apgj. 15:1-11. 

Sundagsskule med Kari Synnøve Nord-Varhaug frå NLM Sørvest på loftet frå ca kl 11.30.

Det vert lovsang, nattverd, åpen mikrofon og mulighet for forbønn i etterkant av gudstenesta.

Kaffi og drøs etterpå.

NB! Bønnemøte på loftet en halv time før gudstenesta.

Varmt velkommen!!