Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja!

Tale av Kjersti Landro, med temaet «Den Heilage Ande». Lovsang og sundagsskule. Bønn kl 10:30!

Rett i etterkant av gudstenesta blir det festsamvær der me markerer utreise til misjonsteneste i Elfenbenskysten for Magnhild og Morten Sørlie. Bervertning og mulighet for helsingar. Åpent for alle! Velkommen!