Featured Fremhevet

Søndagssaming

Lye forsamlingshus

Velkommen til søndagssamling. Bønnemøte på loftet en halv time før samlingen. Søndagsskole fra cirka 11.30.