Pågående
Featured Fremhevet

Varden ungdomsarbeid

Lye forsamlingshus

Velkommen til Varden, alle frå 8. klasse og oppover! Denne gongen kjem DTS frå Ungdom i Oppdrag på besøk. Spørsmål? Kontakt Else Iren Skretting: 482 79 806.