Reinhald

Lye forsamlingshus

Kontakt: Anna Bergitte Skårland

Konfirmantsamling

Lye forsamlingshus

Kontakt: Ingfrid Time Nærland 40167222

Bønn

Loftet

Velkommen til bønn for Lye, verden og innsendte bønnebehov. Har du noko du vil med skal be om? Legg ein lapp i postkassen i gangen på Lye forsamlingshus.

Innkykja

Lye forsamlingshus

Styrelørdag

Bønn

Loftet

Velkommen til bønn for Lye, verden og innsendte bønnebehov. Har du noko du vil med skal be om? Legg ein lapp i postkassen i gangen på Lye forsamlingshus.

Reinhald

Lye forsamlingshus

Kontakt: Anna Bergitte Skårland

Konfirmantsamling

Lye forsamlingshus

Kontakt: Ingfrid Time Nærland 40167222