For året 2021 (årsmøte 14. mars 2022)

Årsmøte agenda (docx) (pdf)

Regnskap 2021 og budsjett 2022 (pdf)

2021 Årsmelding Husstyret (docx) (pdf)

Risiko- og sikkerhetsarbeid på Lye forsamlingshus (docx) (pdf)