For året 2023 (årsmøte 12. mars 2024)

Innkalling (docx, pdf)

Saker (docx, pdf)

Årsmelding (pdf)

Protokoll for årsmøtet 2023 (pdf)

IK-HMS for Lye Forsamlingshus (pdf)

Resultatregnskap (pdf)

Detaljert rapportgruppe – Leieinntekter (pdf)

Detaljert rapportgruppe – Basar (pdf)

Detaljert rapportgruppe – Driftskostnader (pdf)

For året 2022 (årsmøte 6. mars 2023)
Saksliste (docx) (pdf)

Lover for Lye Forsamlingshus (pdf)

IK-HMS plan for Lye Forsamlingshus 2023-2025 (pdf)

Årsmelding 2022 for Husstyret (pdf)

For året 2021 (årsmøte 14. mars 2022)
Årsmøte agenda (docx) (pdf)

Regnskap 2021 og budsjett 2022 (pdf)

2021 Årsmelding Husstyret (docx) (pdf)

Risiko- og sikkerhetsarbeid på Lye forsamlingshus (docx) (pdf)

Protokoll for årsmøtet 2022 Lye forsamlingshus (pdf)