Velkommen til sundagssamling 27. mars kl 11:00!! Geir Tore Salmelid talar til oss og Anne Birgitte Auestad blir med på Awana sundagsskule for barna. Håpar å sjå deg på sundag!!

Sødagssamling med Innkyrkja

Velkommen til sundagssamling 27. februar kl 11:00!! Terje Slettebø talar til oss om temaet «Ei lærerik reise» og Torunn Fjelde Hansen blir med på Awana sundagsskule for barna. Håpar så sjå deg på sundag!! 🙏🏻✝️