Tilbod til barn

Tilbod til barn

Vi ønskjer at alle barn skal bli betre kjende med Jesus. Vi ønskjer å skape trygge, gode møtepunkt der barna kan ha det kjekt og finne sin plass i fellesskapet.

Klikk i margen til venstre eller nedanfor for å lese meir om dei ulike tilboda.

  • Lykkeliten open barnehage – for barn under skulealder
  • Lye Søndagsskule for barn frå 0 år til 7. klasse under gudstenestene.
  • Lye Barnegospel – 5 år – 3. klasse.
  • AGAPE – kor  4.-7. klasse
  • Juniorkro – 5.-7.-klasse
  • Lye Blå Kors speidarar – 2.-5. klasse

I tillegg arrangerer KRIK Lye    JuniorKRIK – 5.- 7. klasse – fredagar i partallsveker

Hendelser

Det er ingen kommende hendelser på dette tidspunktet.