Barnegospel

Barnegospel

Sangglede

Lye Barnegospel

Barnekor på Lye forsamlingshus.

Øvingar: Måndagar kl 17.05 – 17.50.

Alder: Frå 5 år til og med 7. klasse

VELKOMMEN!

Leiarar:

Ragnhild Hanssen (tlf 990 22 872), Morten Slettebø, Marianne Hauge

 Kontingent: 50,- kr per halvår.

Betalast til kontonummer.: 3325 20 04462

Facebook-gruppe: facebook.com/groups/344250269088132
(lukka gruppa, spør om tilgang)

Hendelser

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.