Barnegospel

Sangglede

Lye Barnegospel

Barnekor på Lye forsamlingshus.

Øvingar:
Måndagar kl 16.30-17.15 (5 år til og med 4. klasse)

Leiarar:
Ragnhild Hanssen (tlf 990 22 872), Morten Slettebø, Marianne Hauge, Elisabeth Ulvøy Mæland

Kontingent: 50,- kr per halvår.

Betalast til kontonummer.: 3325 20 04462

Facebook-gruppe: facebook.com/groups/344250269088132
(lukka gruppa, spør om tilgang)

Kor for dei eldste!
Tweens blir no del av eit heilt nytt kor på Bryne for 5. klasse og oppover. 5. klasse og oppover. Me øver annankvar torsdag i Bryne kyrkje kl. 19-20. Oppstart 8. september blir avslutta med pizzafest for å markera at me er i gong. Lurer du på om dette er noko for deg? Bli med 8. september og sjekk ut tilbodet! Leiarar vert Tone Vold, Per Olav Egeland, Marit Høie Hetland og Ragnhild Hanssen. 

Påmelding til oppstart 8. september her:
https://pameldinger.no/e/ynbmks

Hendelser

Det er ingen kommende arrangementer.