Språkkafé på Lye forsamlingshus

Språkkafé på Lye forsamlingshus

Språkkafé har vært vellykkede samlinger med god drøs og godt oppmøte. Så nå blir det fast hver mandag, i første omgang frem til påske. Spre videre til de som kan ha glede av å møte andre for å øve på å snakke norsk. Velkommen til språkkafé på Lye forsamlingshus, hver...

NYE MANNSGRUPPER

Nye mannsgrupper på Lye NYE mannsgrupper på Lye Det har blitt startet opp to helt nye mannsgrupper. Den ene er en lukket gruppe som samles privat. Den andre er åpen og samles på loftet på forsamlingshuset første torsdag i måneden kl 19-21. Den har fått navnet Men’s...

Sødagssamling med Innkyrkja

Velkommen til sundagssamling 27. februar kl 11:00!! Terje Slettebø talar til oss om temaet «Ei lærerik reise» og Torunn Fjelde Hansen blir med på Awana sundagsskule for barna. Håpar så sjå deg på sundag!! 🙏🏻✝️