Lye Blå Kors speidarar

Hovedsal

For info om speidararbeidet på Lye, sjå https://lye.speiding.no/.