Featured Fremhevet

gudsteneste INN-kyrkja

Lye forsamlingshus

Velkommen til gudsteneste kl 1100 Tale ved Kari-Anne Vatland Tema: Leda av Guds ånd. Rom. 8. 9-16 Søndagsskule Bønn kl 1030