Givertjeneste Lye forsamlingshus

Givertjeneste Lye Forsamlingshus

Gavene fra givertjenesten går til arbeidet på Lye forsamlingshus. De som forsamlingsstyret har ansatt, lønnes av midlene som kommer inn.

Vil du gi ditt bidrag kan beløpet settes inn på
Lye Forsamlingshus konto nr: 3325.25.04260

10 grunner til å delta i givertjenesten

Forsamlingshuset utvider givertjenesten, og ønsker at flest mulig tar utfordringen.

Nedenfor får du ti gode grunner til hvorfor nettopp du skal delta.

  1. STØRRE BEHOV: Forsamlingshuset satser offensivt: Barn og ungdom står sentralt når Lye forsamlingsstyre satser.
  2. VEKSTVILKÅR: Ledertrening og rekruttering av nye frivillige medarbeidere får bedre vekstvilkår.
  3. BEDRE KVALITET: Uten frivillige gaver er det vanskelig å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i arbeidet.
  4. EIERSKAP: Som giver får du eierskap til satsingen med egne, lønnede medarbeidere.
  5. TRYGGE ARENAER: Pengene som kommer inn bidrar til å skape trygge, alkoholfrie arenaer for barn og unge på Lyefjell.
  6. VERDIFULL BALLAST: De unge som går på forsamlingshuset får med seg verdifull ballast som de tar med seg videre i livet.
  7. STYRKER ARBEIDET: Egne ansatte bidrar til å styrke kontinuiteten i barne- og ungdomsarbeidet ved forsamlingshuset.
  8. BIBELSK BASIS: Givertjenesten har bibelsk basis. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. (2. Kor. 9,7).
  9. BIDRAG HAR FALT BORT: Pengene som det offentlige tidligere bidro med til ungdomspreststillingen, 20 prosent av lønnsmidlene, har falt bort.
  10. FOLK TJENER MER: Mange gir fortsatt like mye som de gjorde på 1990-tallet. Prisene har økt med 40-50 prosent siden den gang, og de fleste har doblet lønnen siden forsamlingshuset startet med givertjeneste i 1993.

730 kroner i dag er like mye som 500 kroner i 1993.