Glimt fra historien

Arbeidet med å få reist et forsamlingshus på Lyefjell startet tidlig på 1980-tallet. Byggenemnd for huset ble oppnevnt i august 1983.

«Å få dette huset bygd, vil krevja mykje av oss alle. Men la oss løfta i flokk og i tru på at dette er Guds vilje. Då vil det verta lettare å greia denne oppgåva.»

Sitatet er hentet fra det første møtet i interimsstyret for huset, avholdt 10. august 1983.

Fire år seinere ble huset tatt i bruk. Lye forsamlingshus ble innviet 23. september 1989.

På årsmøtet 1. februar 1990 ble det understreket at arbeidet mellom organisasjonene må drives i samarbeidets ånd. Nesten tre år seinere ble et brev fra fire enkeltpersoner styrebehandlet, der ønsket om større helhet i arbeidet ble etterlyst.

Vi ønsker et fellesskap som er levende, varmt, ope og evangeliserende, het det blant annet i brevet. Prosessen med å få ansatt en fast medarbeider startet, og munnet ut i vedtak på et ekstraordinært årsmøte i mars 1993.

Viktige begivenheter:

Byggenemnd oppnevnt august 1983.
Lye Forsamlingshus tatt i bruk høsten 1987.
Huset ble innviet 23. september 1989. Hovedtaler var generalsekretær i Indremisjonsforbundet Arnfinn Skaaheim.
Ekstraordinært årsmøte 24. mars 1993 ga grønt lys for ansettelse av fast medarbeider.
Fast medarbeider ansatt med tiltredelsesdato 1. august 1993.
Første søndagssamling avholdt 15. august 1993.
Ola Bjorland var den første, faste medarbeideren ved Lye Forsamlingshus.

Fast medarbeider ble lønnet av midler som kom inn gjennom givertjeneste. En egen økonomikomité sto som arbeidsgiver.

Sigve Ims ble ansatt som fast medarbeider etter Ola Bjorland. Han delte arbeidsoppgavene mellom Lye forsamlingshus, Undheim og Time sokn.