Husreglar

Husreglar

Alle som nyttar forsamlingshuset:

Alle skal rydda etter seg.
Setja stolane på plass, ta opp boss o.l.

Feia/vaska etter behov.

Ved bruk av kjøkken:
Rydd, vask kjøkkenbenken, kast avfall og
sett det ut i skuret og vask golvet.

Sjekk toalettet.
Papir o.l. skal ikkje liggja på golvet.

Vaksenleiar for faste aktivitetar skal på eige hand sette seg inn i brannrutinane og nøkkelrutinane som gjeld for huset og gjere desse kjende for deltakarane i sin aktivitet.

Vaksenleiar for tilfeldige aktivitetar skal søke Husstyret om å låne forsamlingshuset til føremålet. Det skal nyttes eige skjema som skal leveras husstyrets leiar i god tid før arrangementet.

Husstyret