Internasjonal kafé på Lye

Internasjonal kafé på Lye

Internasjonal kafè er et nokså nytt tilbud på Lye forsamlingshus.
Målet er å knytte kontakt mellom nordmenn og innvandrere, og gi norsk språktrening til dem som trenger det.
Tidspunkt: Enkelte torsdager kl 17.00-18.30.
Internasjonalt
Samtaler på norsk
Bli kjent med nye folk
Leksehjelp
Enkel servering
GRATIS
VELKOMMEN TIL ALLE!
Ansvarlig: Esperanza, Geir Tore, Margunn, Kari
Planlagte datoer skuleåret 2016/2017:
?
Alle dager er torsdager, og tidspunktet er kl 17.00-18.30.