Juniorkro

Kom bli med da!

Juniorkro

Velkommen til JuniorKro!
– for deg som går i 5., 6. og 7. klasse.
– annakvar fredag kl 19:00-20:30
– andakt, aktivitetsgrupper, bordtennis, kiosk, bowling, spel, konkurransar, filmkveld og mykje meir…

Jr.Kro er eit kristent aktivitetstilbod for 5.- 7. klasse
fredagar kl 19:00 – 20:30 på Lye Forsamlingshus.

Me har kjekke aktivitetar, andakt, kiosk og fellesskap J !
Kontingent: kr 50 pr skuleår (gir rabattar i kiosken).

Spørsmål? Kontakt Anders Høgsås,
tlf: 952 51 809, e-post: ungdomsarbeidarlye@gmail.com

Hendelser

Det er ingen kommende arrangementer.