KRIK - Kristen Idrettskontakt

Idrett er gøy

KRIK - Kristen Idrettskontakt

KRIK LYE har eigen facebookside her:
Styret i KRIK LYE:
  • Sverre Frantzen
  • Magnus Nedrebø
  • Adrian Serigstad
  • Tom Carlos Slettebø
  • Adrian Braut
  • Erlend Stokka
  • Lotte Sørlie