Lover for Lye forsamlingshus

Lover for Lye forsamlingshus blei vedteke første gong 13. januar 1989, og revidert på årsmøtet 9. februar 1994 på eit punkt: Paragraf 6 når det gjeld valperioden for Husstyret. Valperioden blei då endra frå tre til to år. På årsmøtet 27. februar 2002 blei nye lover vedteke. På årsmøtet 3. mars 2014 blei desse lovene reviderte. Dei blei også gjort endringar i 2019.

Lovene som gjeld i dag blei sist endra på årsmøtet 6. mars 2023.