Den norske kyrkja (DNK)

Lenke til  Time sokn si heimeside

Her finn du informasjon om:

  • dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd
  • trusopplæring
  • gravplass
  • Diakoni/samtale
  • Kalender
  • m.m

Medlemmer i distriktsutvalget:

Liv Heidrun Heskestad Leiar 905 69 189
Jorunn Ueland Sekretær
Yngvar Nilsen Sokneprest
Anna Bergitte Skårland Dagleg leiar

Sjå instruks for Lye distruktsutval her.