Lye forsamlingshus er eit samarbeid mellom 6 ulike eigarorganisasjonar:
NLM – Norsk Luthersk Misjonssamband
NMS – Det Norske Misjonsselskap
Normisjon
Imf – Indremisjonsforbundet
Norges KFUK-KFUM
Time sokneråd

Husstyret er sett saman av representantar for kvar av eigarorganisasjonane og har ansvar for drift og vedlikehald av huset.

På forsamlingshuset er det mykje kjekt som skjer for barn, ungdom og vaksne. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Anna Bergitte Skårland (990 26 276)
Dagleg leiar i Time sokn

Tor Magne Fjetland (413 65 636)
Leiar i husstyret