Søndagskolen

Lye søndagsskule

Info om Lye søndagsskule!

Lye søndagsskule er søndagsskulen på Lye forsamlingshus.

Det er søndagsskule mest kvar gong det er gudsteneste eller søndagssamling. Gudstenesta eller søndagssamlinga begynner kl 10:30. Ungane er først saman med dei vaksne inne i hovudsalen, før dei går til søndagsskulen rundt kl 11:00.

Barn som er på besøk, er òg hjarteleg velkomne på søndagsskulen!

Kontaktinfo

Hovudleiarar: Anne Gunn D. Vassbø, tlf 481 03 949, og Bodil Lima Helliesen.

Facebook-gruppe for foreldre/føresette: facebook.com/groups/559842380784748

Web: www.lyeforsamlingshus.no

 

 

Kontingent

Ved å betale kontingent, blir ein medlem. Kontingenten er kr 50 pr. barn pr. kalenderår. Jo fleire betalande medlemmer, dess meir kommune- og statstøtte. Me oppmodar alle som går regelmessig i søndagsskulen til å betale kontingent. Kontingenten kan betalast inn til vippsnr 517094 eller kontonummer: 3325.21.06885. Merk med namn og fødselsår. Betalingsfrist: 31. desember.

Har du spørsmål?
Lurer du på noko som gjeld søndagsskulen, kan du kontakte hovudleiar (sjå lenger opp), eller ta tak i ein av leiarane på sundagsskulen.

Program