Søndagskolen

Lye søndagsskule

Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til! (Markus 10,14)

Alle barn er velkomne til å vera med i søndagsskulen på Lye annankvar søndag kl. 10.30 på Lye forsamlingshus!

Lyefjell Søndagsskule er ein del av Den norske kyrkja (DNK) sitt arbeid. Store delar av søndagsskulearbeidet er difor fletta inn i gudstenestene på Lye forsamlingshus. Me har barneandakt i sjølve gudstenesta, og aktivitetar som brettspel, hobbyaktivitetar, kahoot og selskapsleikar medan gudstenesta held fram for dei vaksne. Etter aktivitetar er det alltid saft, chips og boller og kaker for alle som har vore på gudstenesta.

Nokre gonger arrangerer Lyefjell søndagsskule fest for barn og familier, som til dømes «Pizzakveld».

Lyefjell Søndagsskule jobber aktivt for å inkludere barn og ungdom i ulike frivillige oppgåver og ansvarsområder. Alle leiarar og medhjelparar over 15 år må levera politiattest. 

Hjarteleg velkomne til søndagsskulen!

Marianne Hauge
Barne- og familiearbeidar

Program