Prest Yngvar Nilsen døper Casper under gudstjenesten 20. februar. Til høyre far, Benjamin Høyland Panek. Midt på bildet Pernille Panek, søster til barnas far.