Prest Yngvar Nilsen, dåpsbarnet Casper, mor Iselin Høyland Panek og far Benjamin Høyland Panek med det andre dåpsbarnet, Max.