Her døper prest Yngvar Nilsen dåpsbarnet Max under gudstjenesten søndag 20. februar på Lye forsamlingshus. Til høyre Pernille Panek som bærer barnet til dåpen.