Utleige

Priser for utleie:

 Utleigeobjekt: Utleigepris
Stor sal (m. bruk av AV utstyr) kr 2000,-
Sidesal kr 500,-
Kjøkken kr 1000,-
Kjøkken, kun kaffikoking, ikkje bruk av utstyr kr 500,-
Ungdomsloft utan AV-utstyr/ med AV-utstyr kr 800,- / kr 1000,-
Duker (kun til bruk på huser) pr stk.
Leie av duker kommer i tillegg til maksprisen
kr 100,-
   
Ved utleie utanfor huset  
Bord: kr 100,-
Stol: kr 20,-
   
 Utvask:  
 Hovedsal  kr 800,-
 Sidesal/loft  kr 400,-
 Kjøkken (Matproduksjon/kaffikoking)  kr 1500/800,-

Prisane gjeld eingongsleie.
Avtal leige med utleieansvarleg Øystein Dahlstrøm tlf. 475 00 902

Kontakt:husstyre@lyeforsamlingshus.no