Utleige

Priser for utleie:

 Utleigeobjekt: Utleigepris
Hovedsal (m. bruk av AV utstyr) kr 2000,-
Sidesal når leige av hovedsal kr 500,-
Sidesal kr 800,-
Kjøkken kr 1000,-
Kjøkken, kun kjøle og liten kaffitraktar, ikkje bestikk Utan kostnad
Ungdomsloft utan AV-utstyr/ med AV-utstyr kr 800,- / kr 1000,-
Duker (kun til bruk på huser) pr stk. kr 100,-
Ved utleie utanfor huset
Bord: kr 100,-
Stol: kr 20,-
Tillegg dersom ein ikkje tar utvask sjølv:
 Hovedsal  kr 800,-
 Sidesal/loft  kr 400,-
 Kjøkken (kaffikoking)  kr 1000,- (800,-)

Prisane gjeld eingongsleie.

Kontakt:husstyre@lyeforsamlingshus.no