Utleige

Priser for utleie:

 Utleigeobjekt: Utleigepris
Storsalen kr 1500,-
Sidesal kr 500,-
Kjøkken kr 1000,-
Kjøkken kun kaffikoking kr 500,-
Ungdoms loft kr 800,-
Konfirmasjon/bryllup/åremålsdag o.l.
Sum satsar, men maks
kr 3500,-

Duker (kun til bruk på huser) pr stk.
Leie av duker kommer i tillegg til maksprisen

kr 100,-
Ved utleie utanfor huset  
Bord: kr 100,-
Stol: kr 20,-
   
 Utvask:  
 Hovedsal  kr 800,-
 Sidesal/loft  kr 400,-
 Kjøkken (Matproduksjon/kaffikoking)  kr 1500/800,-

Prisane gjeld eingongsleie.
Avtal leige med utleieansvarleg Øystein Dahlstrøm tlf. 475 00 902

Kontakt:husstyre@lyeforsamlingshus.no